TEHNICA 2019

Podatki tehnice v Čentibi

Mesec Januar Februar Marec April
Število dni 31 28 31 30
Donos 0 1 4 13
Ni donosa 25 19 13 5
Minus 5 8 14 12
Skupaj donos -600 -800 500 3.100
Padavin l/m2 37 35 52 62
Sneg cm 6 0 0 0
Temperatura najnižja -2 -1 5 5
najvišja 10 14 20 23