TEHNICA JUNIJ 2019

Podatki tehnica junij 2019

 

Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij
Število dni 31 28 31 30 31 30
Donos 0 1 4 13 13 8
Ni donosa 25 19 13 5 2 6
Minus 5 8 14 12 16 16
Skupaj donos -600 -800 500 3.100 9.000 -2.800
Padavin l/m2 37 35 52 62 199 69
Sneg cm 6 0 0 0 0 0
Temperatura najnižja -2 -1 5 5 6 21
najvišja 10 14 20 23 20

30

Leto Januar Februar Marec April Maj Junij
2014     2.100 10.600 200 -1.500
2015 -1.500 -1.100 -1.800 2.900 22.600 900
2016 -1.500 -1.900 0 14.200 4.800 -3.700
2017 -1.200 -2.100 1.900 5.500 4.200 -6.400
2018 -1.600 -1.000 -1.900 2.400 19.100 -4.000
2019 -600 -800 500 3.100 9.000 -2.800