TEHNICA AVGUST 2019

Podatki tehnica Avgust 2019

 

 

Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust
Število dni 31 28 31 30 31 30 31 31
Donos 0 1 4 13 13 8 7 25
Ni donosa 25 19 13 5 2 6 8 3
Minus 5 8 14 12 16 16 16 3
Skupaj donos -600 -800 500 3.100 9.000 -2.800 -2.000 19.500
Padavin l/m2 37 35 52 62 199 69 104 35
Sneg cm 6 0 0 0 0 0 0 0
Temperatura najnižja -2 -1 5 5 6 21 19 22
najvišja 10 14 20 23 20 30 30 31

 

Leto Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust
2014     2.100 10.600 200 -1.500 -1.600 -2.100
2015 -1.500 -1.100 -1.800 2.900 22.600 900 -4.200 1.400
2016 -1.500 -1.900 0 14.200 4.800 -3.700 -3.400 -1.400
2017 -1.200 -2.100 1.900 5.500 4.200 -6.400 -3.500 3.900
2018 -1.600 -1.000 -1.900 2.400 19.100 -4.000 -1.600 200
2019 -600 -800 500 3.100 9.000 -2.800 -2.000 19.500