Zaloga hrane

Preverite zalogo hrane

Zadnji dnevi so bili zaradi spremenljivega vremena, za čebelje družine zelo neugodni. Po večjem delu države so bile prisotne padavine, ozračje se je ohladilo, v severozahodni Sloveniji je tudi snežilo. Zaradi neugodnih zunanjih razmer čebele niso izletavale, zato zadostnega vnosa hrane v panj ni bilo. Marsikje pa je neugodno vreme prekinilo tudi medenje za čebele pomembnih spomladanskih rastlin. Ker je vremenska napoved neugodna tudi za prihodnje dneve, je nujno potrebno preveriti zaloge hrane pri čebeljih družinah in jim v primeru pomanjkanje le te, hrano tudi dodati.

Zavedati se moramo da čebelje družine zaradi burnega razvoja, v tem času dnevno porabijo velike količine hrane. Ker donosa hrane v panj ni oziroma ni zadosten, čebele porabljajo zaloge hrane ki jih imajo v panjih. Ker so te zaloge omejene lahko hitro pride do pomanjkanja hrane. Le to lahko usodno vpliva na razvoj čebelje družine, ki najprej omeji obseg zaleganja, kasneje pa z zaleganjem tudi prekine. Oboje ima izrazito negativen vpliv na celotno čebelarsko sezono, saj omejitev zaleganja v tem času, pomeni nekaj tisoč pašnih čebel manj v času kasnejših intenzivnih paš. V najhujšem primeru pa lahko zaradi pomanjkanja hrane pride tudi do propada čebeljih družin.

Da do negativnih posledic za čebele ne pride, moramo poskrbeti, da imajo čebelje družine v panju ves čas na razpolago vsaj 7 kg zalog hrane. V kolikor zaradi neugodnih razmer, donosi hrane v panje ne bodo zadostni in se zaloga hrane ob gnezdu manjša, moramo čebelarji čebelam hrano dodati. Za čebele najboljši način je, da jim iz zaloge dodamo medene sate z nastrganimi pokrovčki.  V kolikor takšnih satov nimamo, jih lahko krmimo tudi z manjšimi količinami sladkorne raztopine ali s sladkorno pogačo. Pri slednji moramo upoštevati tudi da čebele za njihovo predelavo potrebujejo zadosti vode, ki jo v panj prinesejo le če so razmere za to ugodne. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi rezervnim družinam v manjših panjih, saj so zaloge hrane zaradi manjšega števila satov, pri njih manjše in zato prej pride do znakov pomanjkanja.

Čebelarji spomnimo se modrosti, ki jo je zapisal že naš rojak Anton Janša, ki pravi da čebelja družina ki je enkrat občutila lakoto ne bo nikoli več dobra čebelja družina, ter poskrbimo da bodo naše čebele dobro preskrbljene s hrano.

Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čeblarjenja