Zimsko zdravljenje družin

Zimsko zatiranje varoe.

Varoje škodujejo čebelam že v zalegi, posledica tega pa je, da mlade čebele živijo manj časa in da jih večina ni več sposobna opravljati svojih nalog v čebelji družini. Zato je cilj dobre čebelarske prakse, da v vsem letu zadržujemo število varoj v čebelji družini na čim nižji ravni. Ta cilj je najlažje dosegljiv z učinkovitim zimskim zatiranjem, tj. novembra ali decembra, ko v čebelji družini ni zalege.  Uporaba oksalne kisline je v sodobnem čebelarstvu v rokah izobraženega in veščega čebelarja eden od najbolj učinkovitih in varnih načinov zatiranja varoj, saj je verjetnost nastanka odpornosti varoj na to kislino minimalna, možnost ostankov škodljivih snovi v čebeljih pridelkih pa nična. Za zatiranje varoj je potrebno uporabiti uradno registrirana zdravila, ki jih lahko dobite v vsaki veterinarski ambulanti.

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9658