Priporočila za trženje čebeljih pridelkov

Trženje čebeljih pridelkov

Živimo v času velikih preobratov in sprememb.  Korona situacija, v kateri smo se znašli, nas dodobra preizkuša. Vsak na svoj način doživlja spremembe in išče izhode iz nastale situacije. Za čebelarje smo pripravili nekaj koristnih nasvetov in napotkov za trženje čebeljih pridelkov in izdelkov.

Tomaž Stritar, poslovni svetovalec iz podjetja Uspešen podjetnik, ki je sodeloval na posvetu ob dnevu čebelarskega turizma, je predstavil uporabne nasvete za čebelarje in  ponudnike čebelarskega turizma. Eden od njegovih nasvetov je bil, da izkoristite trenutno korona situacijo in poskrbite za svojo prisotnost na spletu. V reku, če vas ni na spletu, potem ne obstajate, je vendarle nekaj resnice. Prisotnost na spletu je danes eden od načinov, s katerim kupce spodbudite k nakupu. Vedno več ljudi ima dostop do interneta. Kupci v korona času pa še dodatno iščejo varnost. Spletna prodaja to tudi zagotavlja, tako za prodajalce, kot tudi za kupce. Je enostavna in učinkovita rešitev, s katero boste zadovoljili potrebe kupcev. V primeru, da ugotovite, da vaši kupci potrebujejo dodatne nasvete v zvezi z uporabo čebeljih pridelkov in izdelkov stopite v kontakt z njimi, pa naj bo to telefonski ali spletni pogovor. Poskusite se postaviti v vlogo kupcev, prisluhnite jim, gradite dobre odnose, to se vam bo obrestovalo. Trženja se lotite analitično, zbiranje podatkov o kupcih, vam bo v pomoč pri krepitvi dobrih poslovnih odnosov.

Spletno nakupovanje zaradi varnosti in zagotavljanja dobave v zadnjih mesecih krepko raste.  Negotovost, ki bo sledila tudi še v obdobju po karanteni in omejenost razpoložljivih sredstev,  pa bosta še dodatno vplivala na tehtni razmislek o vlaganjih. Pot do vzpostavitve spletne trgovine je veliko lažja in cenejša, kot vzpostavitev klasične prodajalne. Pa še nekaj, splet omogoča tudi spremljanje nakupnega vedenja kupcev in hitro prilagajanje njihovim potrebam.

Svojo prisotnost na spletu si lahko zagotovite z enostavno predstavitveno stranjo, v obliki elektronske vizitke. Stran vsebuje osnovne podatke  – ime, naslov, kontakt, delovni čas, ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov, fotografijo. Res, da ste si s tako obliko predstavitve zagotovili prisotnost na spletu, ostali potenciali, ki jih nudi internet pa ostajajo neizkoriščen.

Bolj kompleksne spletne strani, ki vsebujejo več podstrani, omogočajo, da  čebelje pridelke in izdelke, ki jih prodajate natančneje predstavite.

Z vzpostavitvijo spletne trgovine pa gremo še en korak naprej. Prodajne spletne strani omogočajo avtomatizirano prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov. Kupce boste pritegnili z videzom, enostavnostjo in brezhibnim delovanjem spletne trgovine.

Prilagodite se novim navadam kupcev. Tržni zmagovalci ste tisti, ki se znate prilagoditi, ste iznajdljivi, ustvarjalni in odzivni. Stopite na stran zmagovalcev.


Nataša Klemenčič Štrukelj