Gradilni satnik

Pomen gradilnega satnika.

Gradilni satnik je pomemben dejavnik v boju proti varojam, saj se z njim lahko uspešno branimo proti čezmernemu razvoju tega zajedavca v čebeljih družinah. Dokazano je namreč, da samice varoje svoja jajčeca tudi do 8-krat pogosteje odlagajo v trotovske celice z mladimi žerkami. Počakati moramo, da čebele zaležene trotovske celice pokrijejo, potem pa jih izrežemo. Če to storimo dvakrat ali trikrat, lahko število varoj zmanjšamo približno za polovico. Ob pregledu izrezane trotovske zalege lahko ugotovimo tudi število pršic v zalegi in tako dobimo dober vpogled v napadenost čebelje družine z varojami.
Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega za­pisa, ki se prenaša na potomstvo, trotovine ne sme­mo izrezovati v odbranih družinah, saj so troti iz teh družin dragoceni. Zato moramo pri vzreji matic za svoje čebelarstvo veliko več pozornosti nameniti od- biri družin za vzrejo trotov. Kot kaže praksa, za ohra­njanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je treba iz rasno primer­nih družin vzrediti tudi dovolj trotov, s katerimi se bo­do sprašile matice ob njihovi naravni menjavi. Teh bo dovolj, če v svojih najboljših družinah ne bomo izre­zovali gradilnih satov, temveč bomo pustili, da se bo v mladem deviškem satju izlegla ena generacija tro­tov (ali morda dve).

Če želimo, da bomo imeli v obdobju, ko na vejah že visijo prvi roji, dovolj spolno zrelih tro­tov, moramo v sredino čebeljega gnezda moč­nih odbranih družin že sredi marca vstaviti gradilni satnik z zgrajenimi trotovskimi celicami. Matica jih bo zalegla, tako da se bodo iz njih čez 24 dni izlegli troti. Ti bodo svojo spolno zrelost dosegli prav tedaj, ko jih bodo mlade matice najbolj potrebo­vale, to je v začetku maja.

Tako bomo lahko sami skrbeli za selekcijo v svo­jih čebelnjakih: v odbranih družinah bomo trotovino izrezovali glede na to, koliko je v njih že izleženih in za parjenje sposobnih trotov, v ostalih čebeljih dru­žinah pa bomo redno izrezovali trotovsko satje. Čim več trotovske zalege, po možnosti kar vso, pa mo­ramo uničiti v družinah, v katerih smo opazili čebele delavke z rumenimi obročki na zadkih. S tem bomo preprečili, da bi troti svoj »italijanski« genski material prenašali po širši okolici.

Vlado Auguštin