Izdelava in oskrba narejenca

Narejenci.

V preteklosti so čebelarji nove čebelje družine delali predvsem iz rojev,  katerih je bilo iz prostorninsko majhnih kranjičev razmeroma veliko. Pri sodobnem načinu čebelarjenja pa lahko za enak namen izdelujemo narejence. Ker gre za dokaj nadzorovan proces, je poraba časa za njihovo izdelavo  in oskrbo razmeroma majhna, rezultat njihove izdelave pa niso le nove družine pač pa tudi zmanjšano rojilno razpoloženje, izvedeni apitehnični ukrep odvzema zalege in spodbujanje čebelje družine k gradnji satja.

Za izdelavo narejencev, iz močnih čebeljih družin odvzamemo sate s čim dlje časa pokrito zalego, skupaj s čebelami. Odvzamemo tudi sat s hrano, z medom in cvetnim prahom. Potrebujemo še neizdelano satje, zrel pokrit matičnik  ali mlado oprašeno matico ter seveda ustrezen panj kamor bomo novo družino vstavili. Narejence delamo ko so čebelje družine na višku razvoja, v času glavne pašne sezone oziroma maja, junija in julija. Glede na to da se mora narejenec do zime razviti v razmeroma številčno in močno družino, je bolje narejence delati zgodaj in jim s tem omogočiti dovolj časa za njihov razvoj.
Narejence delamo iz močnih, dobro razvitih čebeljih družin, katerim kot proti rojilni in apitehnični ukrep odvzamemo sate s pokrito zalego. V panju najprej poiščemo matico in jo zaščitimo, ter na ta način preprečimo da bi jo pomotoma odvzeli skupaj s sati. V kolikor narejenca delamo zgodaj, v mesecu maju ga lahko naredimo iz 1-2 sata pokrite  zalege, v juniju z 2-3 sati pokrite , konec junija ali v začetku julija pa zanj potrebujemo 3-4 sate pokrite zalege. Zraven dodamo še sat s hrano ter neizdelano satje, v juliju pa jim dodamo že satje, katero je že izdelano.
Panj z odvzetimi sati prenesemo na drugo, vsaj 3 km, oddaljeno lokacijo. Ker čebele za svoj nemoten razvoj v svoji sredi potrebujejo matico , bodo ob njeni odsotnosti v narejencu, iz morebitne mlade nepokrite zalege potegnile zasilne matičnike. Ker matice iz zasilnih matičnikov zaradi manjše kvalitete niso tako primerne za čebelarjenje, narejence po 8 dneh pregledamo  in potrgamo vse tovrstne matičnike. Ko smo to opravili v narejenca vstavimo bodisi mlado oprašeno matico, zaprto v matični kletki, bodisi jim na sat z zalego dodamo zrel pokrit matičnik (v kolikor pa narejence delamo v maju ali juniju), katerega ob strani zaščitimo z »alu folijo«. Ker stremimo k temu da so v čebeljih družinah le genetsko najbolj kvalitetne matice, narejencu obvezno dodamo matico ali matičnik ki izvira in najboljše čebelje družine v čebelnjaku ali pa sta kupljena pri registriranem vzrejevalcu matic.
Ko se bo v narejencu polegla vsa pokrita zalega, bodo tudi vse varoje prisotne le na čebelah, kjer bodo veliko bolj dovzetne za sredstva za njihovo zatiranje. Takrat ko v narejencu ni več pokrite zalege tako opravimo zatiranje varoje, po navodili veterinarjev VF-NVI in na ta način narejenca očistimo varoje.
Pri nadaljnji oskrbi je pomembno da razvoj narejenca redno spremljamo, da spremljamo zaleganje matice ter da ga po potrebi ( če ni donosov iz narave ) krmimo.

S tem ko smo gospodarski družini odvzeli del čebel in pokrite zalege, ter na njihovo mesto postavili neizdelano satje smo v prvi meri zmanjšali rojilno razpoloženje čebelje družine, saj smo zmanjšali gostoto čebel, izboljšali razmerje med pokrito in odkrito zalego, mladim čebelam omogočili  gradnjo satja, delovanje voskovnih ter krmilih žlez, matici pa omogočili zaleganje. Sočasno s tem smo izvedli tudi apitehnični ukrep odstranitve pokrite zalege ko smo iz prvotnega panja skupaj z zalego odstranili tudi del varoj. Le te pa smo nato s sredstvi za zatiranje uničili, ko v narejencu ni bilo več pokrite zalege. Ker smo satje z zalego nadomestili z neizdelanim satjem, katerega smo vstavili tudi v narejenca pa smo poleg vsega poskrbeli tudi za menjavo satja.  Poleg tega pa nam narejenci služijo tudi kot rezervne družine katere lahko prodamo ali pa jih v naslednji sezoni porabimo za ojačitev gospodarskih družin, za nadomestitev družin ki so tekom zime propadle ali  pa porabimo kot nove družine za širjenje čebelarstva.
 
Simon Golob
JSSČ