Navodilo čebelarjem

Navodilo čebelarjem za zatiranje varoe.

Navodilo čebelarjem za zatiranje varoj na podlagi individualnega spremljanja napadenosti z
varojami v testnih čebelnjakih VF NVI, izvedenega v obdobju 2. – 9. julij 2020

Rezultati ugotavljanja napadenosti z varojami vsake čebelje družine v prvi polovici julija, to je
spremljanje naravnega odpada varoj, ugotavljanje napadenosti čebel ter ugotavljanje
napadenosti trotovske in čebelje zalege, nam dajejo podlago za individualno nujno potrebno
izvedbo zatiranja varoj takoj, ko so presežene posamezne mejne vrednosti napadenosti. Ob
takojšnjem ustreznem znižanju stopnje napadenosti odložimo prvo enotno zatiranje varoj na
stojišču na čas po končani hojevi paši oziroma po zadnjem točenju. Prvi pogoj za izvedbo
zatiranja je prisotnost pogojne zaloge hrane v plodišču panja (8 kg) in odstranitev vsega
mediščnega satja pred pričetkom zdravljenja družine.
V naših testnih čebelnjakih smo pri posameznih družinah v tem obdobju že ugotovili presežen
prag škodljivosti napadenosti z varojami. Družine s preseženim pragom naravno odpadlih
varoj, preseženo napadenostjo čebel in/ali trotovske zalege potrebujejo takojšnje učinkovito
zatiranje varoj. Zato čebelarjem svetujemo, da preverijo napadenost v vseh čebeljih družinah,
saj bodo le tako lahko pravočasno ukrepali. Po naših opažanjih v testnih čebelnjakih so z
varojami v tem času močneje napadene družine, kjer je matica od pomladi neprekinjeno
zalegala in so imele ves čas prisotne veliko zalege, torej močne in na videz zdrave družine.

USTREZNA OBRAVNAVA ČEBELJIH DRUŽIN V DRUGI POLOVICI JULIJA
Možnost A – družine z zalego ob napadenosti z varojami, ki presega prag škodljivosti
V družinah s prisotno zalego priporočamo metodo dolgotrajnega izhlapevanja mravljinčne
kisline z uporabo hlapilnika (npr. Nassenheider univerzal ali professional, Liebig ali FAM) v
trajanju 7-10 dni. V vročih julijskih dneh priporočamo uporabo Apifor ali Formivar 60 (60%
mravljinčna kislina) ali MAQS po navodilu proizvajalca zdravila in veterinarja. Z upoštevanjem
priporočene menjave aktivnih učinkovin se lahko pri vseh družinah na stojišču uporabijo tudi
naslednja zdravila: Bayvarol (flumetrin), Polyvar yellow (flumetrin), Apivar (amitraz) ali
CheckMite (kumafos) v obliki trakov po navodilu proizvajalca in veterinarja.
Možnost B – družine s prekinitvijo zaleganja – omejitev matice
Enkratno zdravljenje vseh družin brez zalege z metodo pršenja z zdravilom Oxuvar po navodilu
proizvajalca in veterinarja, z zaključitvijo postopka konec julija.
Možnost C – odstranitev vse zalege, kadar je prag škodljivosti napadenosti z varojami močno
presežen
Enkratno zdravljenje družine brez zalege z metodo pršenja z zdravilom Oxuvar po navodilu
proizvajalca in veterinarja.

Pripravili veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel VF NVI