Razpisi za pomoč čebelarjem

Čebelarski razpisi.

1. marcem od 9. ure dalje bo možen vnos vlog na objavljene javne razpise iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Vnos vlog bo potekal izključno elektronsko, za kar potrebujete digitalni podpis. 

Objavljeni so razpisi:

1. Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

 2.Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov

3. Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za vse čebelarje

4. Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (vlagatelj je čebelarsko društvo)

5.Sofinanciranje nakupa ali izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom

Aktivnosti za izvajanje podintervencij ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024. Za začetek aktivnosti se šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške. Vloge bo možno vlagati do 31. julija 2024, do 15. ure.

Upravičenci bodo deležni podpore v obliki povračil upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu, ali pa v obliki pavšalnega zneska. Opozarjamo, da je potrebno imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev in vpis v Register čebelnjakov ter da mora biti sporočanje čebeljih družin izvedeno pravočasno, to je najkasneje do 1. decembra prejšnjega leta.
Opozarjamo vas na pravočasno opravljanje vseh potrebnih usposabljanj in pravočasno poročanje čebeljih družin v Register čebelnjakov, ki je moralo biti opravljeno do 1. 12. 2023.
Podrobnosti razpisov in seznam čebelarske opreme in zdravil, katerih nakup je možno sofinancirati, lahko najdete na povezavi ali s klikom na odebeljene naslove razpisov.
 
Oddaja vlog bo potekala elektronsko preko enotnega vstopnega mesta na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, pri tem pa vam bomo lahko pomagali tudi na Čebelarski zvezi in sicer v času uradnih ur, ki potekajo po sledečem razporedu na lokacijah Čebelarske zveze in ostalih regionalnih izpostav.

Oddaja vloge bo možna preko enotne vstopne točke, do katere je možno dotopati preko povezave: https://www.gov.si/zbirke/storitve/e-poslovanje-e-kmetija/
 
Sedež Čebelarske zveze Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica
Uradne ure: od 9.00 do 12.00 in od 13.00 - 14.30
 
1. Mojca Pibernik – svetovalka specialistka za ekonomiko
Tel.: 040/436 518
E-pošta: mojca.pibernik@czs.si
 
2. Simon Golob – svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja
Tel.: 030/604 015
E-pošta: simon.golob@csz.si
 
3. Aljaž Debelak – svetovalec specialist za varno hrano
Tel.: 040/ 436 519
E-pošta: aljaz.debelak@czs.si
 
Regionalna izpostava: Mestni trg 4, 8330 Metlika
Vlado Auguštin – svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja
Tel.: 040/436 516
E-pošta: vlado.augustin@czs.si
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 - 14.30
 
Regionalna izpostava: Rožna dolina 50/a, 4248 Lesce (v Čebelarskem razvojno izobraževalnem centru)
Tina Žerovnik– svetovalka specialistka za ekonomiko
Tel: 040/436  513
E-pošta: tina.zerovnik@czs.si
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 - 14.30
 
Regionalna izpostava: Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota  (na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota)
Tomaž Samec - svetovalec specialist za področje varne hrane
Tel: 040/436 517
E-pošta: tomaz.samec@czs.si
Uradne ure: ponedeljek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 - 14.30
 
Regionalna izpostava: Dobrna 1a, 3204 Dobrna (v Kulturnem domu Dobrna)
Lidija Senič – vodja služb ČZS
Tel: 040/436 515
E-pošta: lidija.senic@czs.si
Uradne ure: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 - 14.30
 
Predstavitev vnosa vlog in pooblastila tako za svetovalce kot ostale vnašalce vlog so dostopni na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/intervencije-v-sektorju-cebelarskih-proizvodov/ in v priloženi priponki.

Povezava do predstavitvenega videoposnetka e-vnosa in e-oddaje vloge pa je dostopna na: https://www.youtube.com/watch?v=kieccRceFPk

Mojca Pibernik, svetovalka za ekonomiko, JSSČ