Aktivnisti Čebelarskega društva v letu 2019

Aktivnosti čebelarskega društva

Januar - občni zbor ČD Lendava

Januar - natisnjena zloženka v Madžarskem in Angleškem jeziku

Januar - razgovor s predstavnico RTV centra Lendava

Januar - prejeta odločba za status društva v javnem interesu

Januar - na občnem zboru sprejete dopolniteve statuta ČD Lendava

Januar - sestanek UO ČD Lendava

Februar - delegacija se je udeležila občnega zbora UP Agacija Čakovec