Aktivnosti Čebelarskega društva v letu 2019

Aktivnosti čebelarskega društva

Januar - občni zbor ČD Lendava

Januar - natisnjena zloženka ČD Lendava v Madžarskem in Angleškem jeziku

Januar - razgovor s predstavnico RTV centra Lendava

Januar - prejeta odločba za status društva v javnem interesu

Januar - na občnem zboru sprejete dopolniteve statuta ČD Lendava

Januar - vložena dopolnitev Pravil ČD Lendava,

Januar - sestanek UO ČD Lendava

Februar - delegacija se je udeležila občnega zbora UP Agacija Čakovec

Februar - izobraževanje zdravstveno varstvo čebel, NVI

Februar- izobraževanje Apitehnični ukrepi , JSSČ

Februar - dogovor za snemanju prispevkov o čebeljih opravilih, RTV  

Februar - sestanek UO ČD Lendava,

Marec - udeležba delegatov na občnem zboru ČZDP,

Marec - snemanje prispevka o vosku ( RTV - Lendava )

Marec - razgovor z županom in podžupanom občine Lendava

Marec - udeležba na volilnem občnem zboru Turistične zveze Lendava vabi,

Marec - predvajan prispevek o vosku v oddaji Hidak - Mostovi,

Marec - sestanek UO ČD Lendava

April - delovna akcija , urejanje okolice učnega čebelnjaka

April - sajenje medovitih rastlin, lip,( KS Lakoš, KS Hotiza, KS Gaberje )

April - sajenje medovitih rastlin pri učnem čebelnjaku,

April - postavitev razstave panjskih končnic v stolpu Vinarium v Dolgovaških goricah,

April - udeležba na srečanju čebelarjev ČU Agacija,

April - sprejemanje vlog in izdaja soglasij za prevoz na pašo, na območje ČD Lendava,

April - sestanek UO ČD Lendava

Maj - otvoritev razstave panjskih končnic , stolp Vinarium v Dolgovaških goricah,

Maj - razstava panjskih končnic - izdelek učencev DOŠ II Lendava,

Maj - udeležba na sestanku UO ČZDP,

Maj - sestanek UO ČD Lendava

Junij - delovna akcija pri učnem čebelnjaku ( urejanje okolice in gredice )

Junij - dan odprtih vrat pri učnem čebelnjaku DOŠ I Lendava,

Junij - družinsko srečanje čebelarjev članov ČD Lendava,

Junij - strokovni izlet - notranjska in primorska regija,

Julij - podoknica stolp Vinarium,

Julij - ogled starega čebelnjaka v Radmožancih

Julij - ugotovljena huda gniloba čebelje zalege ( v sedmih  čebelnjakih na območju Doline pri Lendavi, Pinc in Benice )  

Julij - snemanje prispevka vzreja matic,

Julij - sestanek UO ČD Lendava

Avgust - stojnica na Bagračfestu v Lendavi

September - stojnica na Lendavski trgatvi

September -  pripeljan stari čebelnjak iz Trdkove,

September - začetek čebelarskega krožka na DOŠ I v Lendavi,

September - udeležba na čebelarskem pikniku v Lentyju - Madžarska,

September - sestanek UO ČD Lendava,

Oktober - postavitev in restavrinanje starega čebelnjaka,

Oktober - udeležba na čebelarski prireditvi v Đurđevcu - Hrvaška,

Oktober - udeležba na sestanku UO ČZDP,

Oktober - zaključen pregled čebel zaradi hude gnilobe čebelje zalege - vsi čebelnjaki sanirani,

Oktober - sestanek UO ČD Lendava,

November – Slovenski zajtrk v DOŠ I, DOŠ II, Vrtec Lenndava Župančičeva ulica in Tomšičeva ulica

November – delavnice vosek – 4. razred DOŠ I Lendava

November – delavnice vosek DOŠ II Lendava 

November ­– predstavitev čebeljih pridelkov 1. in  2. razred DOŠ I Lendava

November – regijski posvet Videm , Sveti Jurij ob Ščavnici, volitve dveh članov UO ČZS, 

November – promocijska prireditev pri stojnici Vinariaum 3 x,

November – sestanek UO ČD Lendava

November – sestanek UO ČZDP 

November – razgovor z županom občine Lendava in udeležba na slovenskem zajtrku na občini Lendava 

December - izobraževanja s področja huda gnilobe čebelje zalege

December - sestanek UO ČD Lendava

December - sestanek UO ČZDP

December - obisk čebelarjev starih nad 80 let