Aktivnisti Čebelarskega društva v letu 2019

Aktivnosti čebelarskega društva

Januar - občni zbor ČD Lendava

Januar - natisnjena zloženka v Madžarskem in Angleškem jeziku

Januar - razgovor s predstavnico RTV centra Lendava

Januar - prejeta odločba za status društva v javnem interesu

Januar - na občnem zboru sprejete dopolniteve statuta ČD Lendava

Januar - vložena dopolnitev Pravil ČD Lendava,

Januar - sestanek UO ČD Lendava

Februar - delegacija se je udeležila občnega zbora UP Agacija Čakovec

Februar - izobraževanje zdravstveno varstvo čebel, NVI

Februar- izobraževanje Apitehnični ukrepi , JSSČ

Februar - dogovor za snemanju prispevkov o čebeljih opravilih, RTV  

Februar - sestanek UO ČD Lendava,

Marec - udeležba delegatov na občnem zboru ČZDP,

Marec - snemanje prispevka o vosku ( RTV - Lendava )

Marec - razgovor z županom in podžupanom občine Lendava

Marec - udeležba na volilnem občnem zboru Turistične zveze Lendava vabi,

Marec - predvajan prispevek o vosku v oddaji Hidak - Mostovi,

Marec - sestanek UO ČD Lendava

April - delovna akcija , urejanje okolice učnega čebelnjaka

April - sajenje medovitih rastlin, lip,( KS Lakoš, )