Aktivnosti Čebelarskega društva v letu 2020

Aktivnosti ČD Lendava v letu 2020.

Januar- sestanek UO ČD Lendava

Januar - razgovor,  za snemanje filma, s predstavnico RTV Lendava,

Januar- občni zbor ČD Lendava, Kocet Lendava, Kranjčeva ulica,

Januar - sestanek UO ČZDP

Februar - sestanek UO ČD Lendava

Februar - udeležba na volilnem občnem zboru ČZDP,

Februar - udeležba na občnem zboru ČU Agacija Čakovec

Februar - dogovor o restavriranju panjev v starem čebelnjaku,

Februar - organizacija izobraževanje Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu, Lendavske gorice,

Marec - udeležba na volilnem občnem zboru ČZS,

April - ureditev okolice učnega čebelnjaka,

April - sprejemanje vlog za prevoz na pašo,

Maj - udeležba na občnem zboru Turistične zveze Lendava vabi,

Maj  -udeležba na seji UO ČZDP,

Maj - udeležba na prireditvi ob dnevi čebel v Lukovici,

Maj - sprejemanje vlog za prevoz na pašo,

Maj - sestanek UO ČD Lendava,

Junij - izobraževanje Oskrba čebeljih družin , učni čebelnjak DOŠ I Lendava,

Junij - sestanek s predstavniki RTV , studiu Lendava,

Avgust - sestanek UO ČD Lendava,

September - sestanek UO ČZDP,

September - sestanek UO ČD Lendava,

September - razgovor v DOŠ I Lendava - čebelarski krožek,

September - razgovor s predstavniki RTV, studio Lendava,

September - sodelovanje čebelarjev pri obletnici stolpa Vinarium, stalna stojnica,

Oktober - razgovor z županom občine Lendava

Oktober - sestanek UO ČD Lendava,

Oktober - poslano poročilo o izvajanju pašnega reda,

Oktober - sestanek UO ČZS,

Oktober - začetek čebelarslega krožka DOŠ I Lendava,

Oktober - predstavitev čebelarstva in čebeljih pridelkov učencem 5. razreda DOŠ I Lendava,

Oktober - sodelovanje pri Pomurskem ocenjevanju medu,

December - sestanek UO ČZS

December - nabava koledarjev

December - podaja poročila o delovanji čebelarskega krožka,