Aktivnosti Čebelarskega društva 2021

Februar - seja upravnega odbora ČD Lendava , prek Zooma

April - razdelitev tablic   ( Mercator, TUŠ, Hofer, Hungarikom )

April - seja upravnega odbora ČD Lendava

April - zbiranje podatkov o čebelarstvu pred letom 1921 na območju ČD Lendava,

Maj - seja upravnega odbora ČD Lendava

Maj - vodenje aktivnosti glede restavriranja starega čebelnjaka in panjev v njem,

Maj - priprave na volilni občni zbor ČD Lendava,

Maj - udeležba na občnem zboru ČZS,

Maj - začetek priprav na prireditev ob 100. obletnici ČD Lendava

Maj - začetek priprav na Dan odprtih vrat v mesecu aktobru 2021, 

Maj - dokončana restavracija starega čebelnjaka pri DOŠ I Lendava,

Junij - seja upravnega odbora ČD Lendava 

Junij - volilni občni zbor ČD Lendava ( izvoljeno novo vodstvo ČD Lendava )

Junij - podaritev meda za Slovenski zajtrk in razdelitev zloženk ( DOŠ I, DOŠ II, vrtec Lendava, DOŠ Genterovci )

Junij - delovna akcija pri starem čebelnjaku v Lendavi - ravnanje zemlje, ,

Julij - 1. seja upravnega odbora ČD Lendava v novi sestavi ,

Julij -  dokončni dogovor o promocijskem filmu ČD Lendava, 

Julij - delovna akcija pri starem čebelnjaku, polaganje betonskih plošč,

Julij - zabijanje cevi za vodo pri učnem čebelnjaku , 

Julij - snemanje prispevkov o praporščaku, čebelarskem krožku, pogovor s predsednikom ČD Lendava in prispevka o starem čebelnjaku, 

Julij - 2. seja upravnega odbora ČD Lendava , 

Avgust - postavitev ograje okrog starega čebelnjaka,

Avgust - udeležba na prireditvi ČZDP -  razvitje prapora,

Septembra - udeležba na prireditvi ČD Ponikva - 100. let društva, prapor in delegacija,