Aktivnosti Čebelarskega društva 2021

Februar - seja upravnega odbora ČD Lendava , prek Zooma