Aktivnosti Čebelarskega društva v letu 2022

Januar - sestanek z županom občine Lendava g. MAGYAR Janezom, 

Februar - sestanek UO ČD Lendava

Februar - sestanek UO ČZDP

Februar - naročilo medovitih rastlin

Februar - prijava na razpis občine Lendava - za turizem

Marec - sestanek UO ČD Lendava

Marec - občni zbor ČD Lendava

Marec - občni zbor ČU Agacija Čakovec

Marec - izobraževanje - čebelarski turizem

Marec - delovna akcija pri učnem čebelnjaku, sajenje medovitih rastlin,

April - občni zbor ČZDP,

April - sestanek UO ČD Lendava,

Maj - sestanek UO ČD Lendava

Maj - občni zbor TZLV,

Maj - strokovna ekskurzija - Ivančna gorica, Stična,

Maj - postavitev čebelarske razstave - stolp Vinarium v Dolgovaških goricah,

Junij - dan odprtih vrat - stolp Vinarium

Junij - udeležba na prireditvi v Lentyju - Madžarska , organizacija Konzularno predstavništvo Slovenije Szombathely,

Avgust - sestanek UO ČD Lendava

Avgust - prejeli odločbo o podaljšanju pašnega reda,

September - sestanek UO ČD Lendava

September - razgovor s podžupanom občine Lendava g. KONCUT Ivanom,

September - začetek čebelarskega krožka pri DOŠ Lendava

Oktober - udeležba praporščaka na prireditvi ob 70. Obletnici ČD Puconci

Oktober - ureditev okolice učnega čebelnjaka pri DOŠ I Lendava, 

Oktober - 2. Medeni dan - 2. Čebelarski pohod, predstavitev medov pridelanih v letu 2022 pri stolpu Vinarium,

Oktober - sestanek UO ČD Lendabva

Oktober - narejeno in poslano poročilo o pašnem redu za leto 2022,

Oktober - srečanje s tajnico KD Lendava in ogled objekta KD Lendava pri učnem čebelnjaku v Lendavi,

November - udeležba na prireditvi ČD Ponikva

November - sodelovanje pri tradicionalnem slovenskem zajtrku in Dnevu slovenske hrane,

November - sestanek UO ČD Lendava,

November - udeležba na regijskem posvetu v Murski Soboti - organiziran s strani ČZS, 

December - sestanek UO ČD Lendava,

December - obisk starejših čebelarjev,