Aktivnosti Čebelarskega društva v letu 2023

Januar - sestanek z županom občine Lendava in direktorjem občinske uprave,

Januar - 1. sestanek UO ČD Lendava

Januar - občni zbor ČD Lendava

Januar - izobraževanje - Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu -  obnovitev,

Januar - razgovor s predstavnikom Zavoda za gozdove RS v Lendavi,

Februar - dana vloga za razpis za najem parcele med DOŠ I Lendava in ZD Lendava,

Februar - 2. sestanek UO ČD Lendava

Februar - nakup  1000 sadik gorskega javorja, ter razdeljenih članom ČD Lendava, Urbajalni skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi in Pince 

Marec - podpisana pogodba, za prevzem objekta in parcele od občine Lendava v najem,

Marec - 3. sestanek UO ČD Lendava

Marec - urejanje okolice učnega čebelnjaka, urejanje gredic in sajenje medovitih rastlin,

Marec -prevzem medovitih rastlin in razdelitev ( donator ČZS ), razdeljeno čebelarjem,

Marec - sajenje lip ob kolesarski stezi Lendava - Dolga vas,

Marec - podpisana pogodba o najemu 3 D čebele - s ČZS,

Marec - 4. sestanek z vodjo gradu v Lendavi, 

April - 5. sestanek UO ČD Lendava

April - sestanek v Čakovcu s predstavniki ČU Agacija Čakovec in dogovor o mednarodnem sodelovanju pri projektu,

Maj - priprave razstave v  prostorih stolpa Vinarium,

Maj - ogled razstave v stolpu Vinarium otrok iz vrtca Lendava Župančičeva ulica,

Maj - ogled razstave krožkarjev čebelarskega krožka na DOŠ I Lendava,

Maj - priprava razstave v prostorih DOŠ I Lendava,

Maj - 6. sestanek UO ČD Lendava

Maj - priprava gradiva in poslana vloga za mednarodni razpis skupaj s ČU Čakovec, Grad Lendava , 

Junij - urejanje okolice učnega čebelnjaka, poravnava zemlje in sajenje trave,

Junij - 7. sestanek UO ČD Lendava,

Junij - priprave na Dan odprtih vrat in izpeljava prireditve,

Junij - prevzem objekta od Kinološkega društva Lendava,

Junij - razgovor z vodjo marketinga v hotelu Resort Lendava o sodelovanju, 

Julij - strokovna eskurzija članov ČD Lendava na Goriško,

Julij - 8. sestanek UO ČD Lendava

September- 9. sestanek UO ČD Lendava

September - 10 . sestanek UO ČD Lendava

September - razgovor v DOŠ I Lendava v zvezi čebelarskega krožka,

Oktober - 11. sestanek UO ČD Lendava,

Oktober - otvoritev razstave 3 D čebele v GKD v Lendavi, 

Oktober - obisk občine Lendava, razgovor z županom občine Lendava, 

Oktober - ogled 3 D čebele , vrtec Lendava , Župančičeva  in Tomšičeva ulice, udeleženci prireditev v GKD Lendava, udeležencev Medenega pohoda, 

Oktober - ogled učnega čebelnjaka  vrtca Župančičeva ulica,

Oktober - Medeni pohod in degustacija medu pri stolpun Vinarium,

November - obisk predsednice R Slovebije razstave 3 d čebele v GKD v Lendavi,

November - zaključek razstave 3 D čebele 

November - regijski posvet ČZS

November - volitve članov v UO ČZS,

November - dan slovenske hrane ( podaritev 30 kg medu pridelenega v učnem čebelnjaku vrtcem in šolam na območju ČD Lendava, udeležba na slovenskem zajtrku pri županu občine Lendava,                                udeležba na prireditvi ob dnevu slovenske hrane v DOŠ I Lendava in vrtcu Lendava, Tomšičeva ulica, 

November - 12. sestanek UO ČD Lendava,

December - izobraževanja s področja zdravstenega varstva čebel -  učni čebeljnak - NVI Enota Murska Sobota

December - 13. seja UO ČD Lendava

December - Dan medu v BTC M. Sobota podelitev priznanj za Pomursko ocenjevanje medu,