Osebna izkaznica

ČEBELARSKO DRUŠTVO LENDAVA
LENDVAI MÉHÉSZEK EGYESÜLETE
Lendava, Glavna ulica 73
9220 Lendava

Osebna izkaznica

Predsednik

Podpredsednik 

Štefan CIGUT (stefan.cigut@zav-triglav.si )

Marjan ČASAR (casar.marjan@gmail.com ) od 20.01.2024

Tajnik  Marjan ČASAR (casar.marjan@gmail.com )
Blagajnik Ivan DENŠA 
Člani UO

Ludvik BOKAN

Boštjan VUČKO

Gregor ŽALIG

Franc VINKO

 Praporščak Boris PRŠA
 Namestnik Jožef ŠIMONKA
 Nadzorni odbor

Jože MAJC – predsednik

Boris PRŠA, član

Jožef VISOČNIK, član

 Poverjenik za pašičče Štefan CIGUT
 Mentor čebelarskega krožka Marjan ČASAR
 Disciplinska komisija 

Ladislav BAGLADI, predsednik

Miloš POSEDEL, član

Štefan PRŠA, član

Silvo FERČAK, nadomestni član

Jože KLEIDERMAN, nadomestni član,

V ČD Lendava je trenutno včlanjenih 48 čebelarjev.