DODAJANJE POGAČ

ČZS - JSSČ, 13.02.2019


Dodajanje pogač

Krmljenje čebel v tem času je tema, o kateri se pogosto krešejo mnenja čebelarjev. Številni čebelarji namreč hvalijo krmljenje čebel s pogačami, drugi priporočajo sladkorni sirup, tretji pa nasprotujejo kakršnemu koli krmljenju. 

Pri krmljenju čebel moramo upoštevati praktične izkušnje, znanstvena stališča, najbolj pa potrebe čebel.

Dejstvo je, da čebelje družine z zadostno zalogo medu in cvetnega prahu ne potrebujejo nikakršnega krmljenja.

Žal so se v zadnjem času nekateri čebelarji zaradi visokih cen medu in drugih čebeljih pridelkov v prodaji na drobno prelevili v medarje, pohlep po čim večjem zaslužku pa jih je privedel do tega, da čebelam odvzemajo preveč njihovih zalog hrane, tj. medu in cvetnega prahu. Namesto tega jim pozneje spomladi dodajajo sladkor in nadomestke cvetnega prahu, zato moč čebeljih družin fiziološko slabi, s tem pa izgubljajo tudi sposobnost obrambe pred boleznimi. Glede na to, da je v AŽ-panjih še vedno železno pravilo Preussova metoda premeščanja satov, se kaj hitro lahko zgodi, da se pozneje v medu pojavijo ostanki nadomestkov cvetnega prahu. V med pa ne sodi nič, kar ni njegova naravna sestavina.

Zavedati se moramo da  so pogače, ki jih dajemo čebelam čisti sladkor, kar pomeni da so čista nepredelana hrana. Da lahko čebele uporabijo takšno hrano jo morajo najprej predelati. To je za čebele zelo naporno opravilo celo v času najbolj aktivne sezone, kaj pa šele v času mirovanja. V kolikor dodajamo pogačo čebelam tekom zimskega obdobja, se moramo zavedati, da morajo čebele dvigniti temperaturo gnezda nad 25 0C, da lahko dodano pogačo uporabijo. S tem pa  se zimske  čebele izčrpavajo  in skrajšujejo svojo življenjsko dobo. Prav tako s povišanjem temperature v gnezdu prihaja do velikih temperaturnih razlik v primerjavi z zunanjo temperaturo, kar ima za posledico kondenzacijo in nastanka vlage v panju.

Zavedajmo se, da presežek medu v čebeljih panjih pozimi in v prvem delu pomladi ni stran vržen denar. Čebele so pri porabi medu zelo racionalne in presežek hrane bo slej ko prej na voljo čebelarju v obliki dobro razvitih čebeljih družin, ki bodo maksimalno pripravljene na prvo pašo. Prav tako so pogoj za uspešen spomladanski razvoj dolgožive zdrave zimske čebele, polne energije, ki morajo v tem obdobju zagotoviti nemoten razvoj čebelje družine tudi v najbolj neugodnih vremenskih razmerah. Skrb za te čebele se začne že avgusta prejšnjega leta, zdaj pa s dodajanjem pogač samo popravljamo tedanje napake.

Vlado Auguštin