Občinska plaketa

Časar Marjan, 01.11.2021


Občinska plaketa

Prejeta plaketa občine Lendave.

Čebelarsko društvo Lendava prejelo plaketo Občine Lendava

Občina Lendava je ob praznovanju 25. praznika občine v petek 29. 10. pripravila osrednjo svečanost, na kateri so med drugim bila podeljena tudi priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam. Najvišje občinsko priznanje – plaketo Občine Lendava je tokrat prejelo Čebelarsko društvo Lendava s sledečo obrazložitvijo:

»Čebelarstvo je poezija kmetijstva. Čebelarsko društvo Lendava, ki letos praznuje 100-letnico delovanja, je zaslužno za to, da se lahko Lendava ponaša z dolgoletno in bogato čebelarsko tradicijo. Skrbijo za zdravstveno varstvo čebel,za ohranjanje in širitev medovitih rastlin, s sajenjem avtohtonih medovitih rastlin pa prispevajo k preživetju in ohranjanju čebel in tudi drugih opraševalcev. Njihove aktivnosti so odraz dobrega dela v društvu in predstavljajo korist za celotno lokalno skupnost. Ljudi, predvsem mlade pa ozaveščajo o pomembnosti življenja čebel. Člani društva se nenehno strokovno izobražujejo, kar se odraža v njihovem delu in tudi pri kakovosti čebeljih pridelkov«.