Občni zbor ČD Lendava 2024

Časar Marjan, 21.01.2024


Občni zbor

Občni zbor. 

Člani ČD Lendava smo imeli letni občni zbor članov ČD Lendava v prostorih vaškega doma v Lendavskih goricah. Občnega zbora se je ujdeležilo 20 članov društva. Podana so bila poročila o delovanje društva za le leto 2023, poročilo blagajnika, poročilo o čebelarskem krožku, poročilo o prinosih medu na tehnici MKG, poročilo nadzornega odbora. Obravnavan je bil predlog programa dela za leto 2024 in predlog finančnega načrta za leto 2024. Prav tako je bil delno spremenjen statuta ČD Lendava kjer je novost funkcija podpredsednik ČD Lendava in sprejet Pravilnik o delu disciplinske komisije. Za podpredsednika ČD je bilo do rednih volitev v letu 2025 izvoljen g. Marjan ČASAR. Po zaključenem občnem zboru je sledila pogostitev in izmenjava mnenj o minuli čebelarski sezoni.