Delo komisij ČZS od 2020 do 2024

ČZS, 08.02.2024


Delo komisij

Delo komisij.

1. Komisija UO ČZS za kulturno dediščino ( Tomaž Marolt)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Realizirani - Evidentiranje starih čebelnjakov in kategorizacija - Vpis slovenskega čebelarstva na seznam UNESCO - Pobuda, da se v dunajskih arhivih razišče dokumente oživljenju in delu Antona Janše Nerealizirani oz. pobuda za nadaljnje delo - ureditev avtorskih pravic z dediči Božidarja Jakca glede uporabe Jakčevega portreta Antona Janše - predlagal bi ponovno kandidirati k izdaji znamk s portreti velikih mož, kar je bilo zavrnjeno - nadaljnje evidentiranje starih čebelnjakov - Realizirati pobudo za raziskavo življenja Antona Janše na Dunaju - Nadaljevati s promocijo AŽ panja in podpreti projekt Naš panj v Ilirski Bistrici - Nadaljevati s certificiranjem lokacij za apiturizem – s tem se ohranja tudi čebelarska kulturna dediščina

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Komisija UO ČZS za apiterapijo ( Matjaž Pogačnik)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

V štiriletnem obdobju je Komisija za apiterapijo dosegla značilne napredke na več področjih, kar je prispevalo k napredku in razvoju v tej pomembni panogi. Na področju izobraževanja je komisija uspela realizirati nacionalno poklicno kvalifikacijo ter uspešno nadaljevati izobraževanje apiterapevtov, ki je trenutno zajeto v izobraževanju enajste generacije. Posebno pozornost posvečamo tudi mednarodnemu širjenju znanja, saj je letos uspešno zaključilo izobraževanje devet čeških slušateljev. Poleg izobraževanja je bilo po planu komisije vsako leto izvedena apiterapevtska ekskurzija in organizirana dva sinpozija in sicer spomladanski in jesenski. Ti dogodki so omogočili izmenjavo znanja in izkušnje med strokovnjaki na področju apiterapije. Posebno uspešen projekt je bila raziskovalna naloga o uporabi izhlapilnika propolisa, ki je bila izvedena s pomočjo donatorja. V raziskavi je sodelovalo 30 vrtcev, pri čemer so bili doseženi pozitivni rezultati. To kaže na velik potencial uporabe propolisa v terapevtske namene. Skupaj z doseženimi napredki in aktivnostmi Komisije za apiterapijo v tem štiriletnem obdobju smo dosegli pomemben korak naprej v razvoju zdravju naklonjene uporabe čebeljih pridelkov. Poleg že doseženih uspehov Komisije za apiterapijo se bodo prizadevanja v prihodnosti osredotočila na ključne projekte. Trenutno poteka aktivno delo na uresničitvi cilja – izgradnji Slovenskega apicentra. V tem trenutku smo v fazi nakupa potrebnega zemljišča, ki bo ključnega pomena za nadaljni razvoj in izvajanje dejavnosti na področju apiterapije. Poleg tega Komisija aktivno preučuje možnosti za uporabo Epipena v čebelarstvu in apiterapiji. Ta potencialna uporaba bi lahko izboljšala varnost in zdravje obiskovalcev čebelarskih turizmov in apiterapevtskih centrov v primeru nenadnih alergijskih reakcij. V prihodnje si prizadevamo, da bi v teh dveh ključnih nalogah dosegli maksimalne rezultate. Zavezanost k razvoju apiterapevtskih možnosti čebeljih pridelkov ter skrb za varnost in dobrobit čebelarje in apiterapevtov ostajata naša glavna prednostna naloga. S temi aktivnostmi si prizadevamo še naprej prispevati k napredku na področju apiterapije tako doma kot tudi v mednarodnem kontekstu

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Komisija UO ČZS za zdravstveno varstvo čebel ( Tilen Koleša)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Realizirano 1. Vprašalnik za čebele s katerim smo pridobili podatke o zimskem padcu čebel.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Protokol obveščanja v primeru Hude gnilobe čebelje zalege. Obveščanje poteka glede na Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Analizni list pri prodaji satnic, kjer je razvidna vsebnost akaricidov v vosku. Satnice so razdeljene na tri skupine glede na vsebnost akaricidov in sicer: o Skupina A – satnice brez vsebnosti akaricidov o Skupina B – satnice s vsebnostjo manj kot 1 mg/kg kumafosa o Skupina C - satnice s vsebnostjo več kot 1 mg/kg kumafosa

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Ni realizirano

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Nadaljevanje aktivnosti ČZS glede prepovedi uporabe kumafosa v čebelarstvu.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Veterinarji VF NVI naj v bodoče po geografskih območjih objavljalo časovna okna v katerih je priporočljivo zatirati varojo.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Čebelarska zveza Slovenije naj nadaljuje z aktivnostmi glede pravične obdavčitve zdravil za čebele. Te so kljub temu, da se ta uporabljajo za zdravljenje ekonomskih živali, so obdavčene po stopnji DDV, ki je 22 %.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Plan za leto 2024

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Veterinarji VF NVI naj v bodoče v reviji Slovenski čebelar objavljajo kratka mesečna veterinarska navodila .

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Čebelarska zveza Slovenije naj nadaljuje z aktivnostmi glede pravične obdavčitve zdravil za čebele. Te so kljub temu, da se ta uporabljajo za zdravljenje ekonomskih živali, so obdavčene po stopnji DDV, ki je 22 %.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Čebelarska zveza Slovenije naj začne z aktivnostmi za izbiro poznocvetočih rastlin, ki bi omilile prehransko stisko čebel v poletnih mesecih ( hermelika, medvejka, bazilika, šetraj…) V reviji Slovenki čebelar, naj se objavijo članki o poznocvetečih rastlinah.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

4. Komisija UO ČZS za SMGO ( Marjan Časar)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Realizirani sklepi:

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Čebelarjem koristnikom poslana promocijska gradiva , video posnetek in spletno stran, ki je sedaj dostopna tudi v angleškem jeziku. Seznanimo jih o možnostih dodatnih promocij na dogodkih, izposoji rolojev in ostalega promocijskega materiala.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Na obrazec za naročilo prelepk dodana možnost naročila obešank. Največje možno število naročenih obešank je enako številu naročenih prelepk. Obešanke so za čebelarja brezplačne, plača dodaten strošek poštnine v primeru pošiljanja.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Na dnevu shem kakovosti ob novinarski konferenci naj bo izpostavljena pomembnost kontrolirane kakovosti in sledljivosti zaščitenega medu,

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- da se obvesti vse koristnike sheme kakovosti o ugotovitvah zunanje vsakoletne kontrole in s tem odpravijo nepravilnosti oz. da se nepravilnosti ne bi dogajale,

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Nerealizirani :

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- kaj storiti s tistimi kateri ne poročajo pravočasno ali sploh ne poročajo števila uporabi prelepko,

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- začeti postopek spremembe specifikacije za SMGO (razširitev z drugimi vrstami medu kot sta ajdov med, med oljne ogrščice ali morda še kaki drugi med ),

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- sprememba prelepke (obrnjen zapis), sedanjo nalepko se mora obračati, da bi kupec videl kaj na njej piše,

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Ostalo je razvidno iz zapisnikov sej .

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Komisija se je v tem mandatu sestajala na dopisnih sejah ( zaradi virusa ali nujnih sej ) in rednih sejah . Na vseh sejah je bil sestavljen zapisnik kateri je bil poslan vsem članom komisije. Vse zapisnike sem poslal tudi predsednikom na območju ČZDP. Pri tem smo pazili, da sej nismo sklicevali zaradi sej ampak zaradi obravnavanih problematik. Predlagam, da se zapisniki pošiljajo tudi članom SMGO, da bi bili čim bolj seznanjeni z delom komisije. Pogrešam, pa da komisija ni dobivala kakih posebnih pobud ali predlogov s strani članov SMGO ( no nekaj jih je bilo ) da bi s tem bila še bolj produktivna.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Na koncu se zahvaljujemo vsem strokovnim službam na ČZS kateri so pripomogli k delovanju komisije. ( ne bom izpostavljal posameznikov ker nekaterih več ni na ČZS )

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

5. Komisija UO ČZS za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano (Anže Perčič)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Komisija za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano, je tako kot do sedaj delovala učinkovito in ambiciozno. V mandatu 2020-2024 smo največ poudarka dali na:

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Izobraževanju čebelarjev: sodelovanje pri izbiri zanimivih in poučnih tem Apislovenije

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Pri raziskavi novih, za čebelarje zanimivih čebeljih pridelkih: čebelji strup in cvetni prah izkopanec.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Spodbujanje promoviranja ostalih čebeljih pridelkih: prodaja suhega propolisa, zamrzenega cvetnega prahu, prodaja čebeljega strupa. Vsi zastavljeni cilji komisije v tem mandatu še niso zaključeni, saj temeljijo na raziskavah, ki za mirodajne rezultate rabijo čas. Lahko pa povem, da se komisija trudi, da sledi spremembam, ki so pred nami.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

6. Komisija UO ČZS za izkoriščanje čebeljih paš ( Miran Pregl)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Dosežki komisije: Uvedba trošarin za gorivo namenjena specialnim vozilom za prevoz čebel. Priprava dobre tehnološke prakse prevozov čebel na pašo. Dogovor z Nadškofijo Ljubljano za vzpostavitev stojišč v gozdovih z njihovim opravljanjem Vzpostavitev avtomatskega telefonskega odzivnika Razširitev mreže merilnih postaj. Organizacija srečanj izvajalcev pašnih redov. Nerealizirane zadeve: Posodobitev spletnih aplikacij v čebelarstvu (e-čebelar, aplikacija Gerk, centralni register čebelnjakov, poročanje št. čebeljih družin). Povračilo trošarin ne velja za avtomobile za oskrbo čebeljih družin.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

7. Komisija UO ČZS za vzrejo matic ( Mitja Nakrst)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

V tem mandatu si je komisija zasnovala in uresničila cilj urejanja postopkov pošiljanja čebeljih matic tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu. Po številnih letih prizadevanj, obsežne korespondence in številnih sestankov so se prizadevanja končno obrestovala. Sedaj je proces pošiljanja čebeljih matic organiziran preko sodelovanja z Pošto Slovenije in GLS, kar omogoča zanesljivo in učinkovito distribucijo. Poleg tega je bila prav tako izpeljana uspešna promocija čebeljih matic v tujini. To je bilo doseženo z objavami oglasov v uglednih čebelarskih revijah v tujini, kar je prispevalo k širjenju prepoznavnosti in ugledu naših čebeljih matic v tujini. S tem smo zagotovili, da so naše čebelje matice deležne pozornosti in priznanja tudi zunaj naših meja.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

8. Komisija UO ČZS za ekološko čebelarstvo ( Franko Dolgan)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Realiziran:

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Vzpostavitev podstrani za ekološko čebelarstvo na https://ekoloski.czs.si/

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Ukinitev območij, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Izdelava filma o promociji ekološkega medu: https://ekoloski.czs.si/trzenje-ekolosko-pridelanih-cebeljih-pridelkov-inizdelkov/

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- V letu 2023 so se v Slovenskem čebelarju vsak mesec predstavili eko čebelarji s svojo prakso in pristopom v čebelarstvu. Vključilo se je profesionalne čebelarje oziroma tiste z večjim številom čebeljih družin, ki s svojo prakso dokazujejo da je EKO čebelarjenje možno tudi z večjim številom čebeljih družin

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Še ne realiziran:

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Komisija za ekološko čebelarjenje predlaga da se vsi čebelarji, ki se ukvarjajo z apiterapijo vključijo v shemo ekološkega čebelarstva. Z vzpostavitvijo nove zakonodaje, je odpadla še zadnja ovira, ki je onemogočala uvedbo tega načina čebelarjenje povsod v Sloveniji.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Predlagamo, da apiterapevti (nečebelarji), kupujejo čebelje pridelke pri ekoloških čebelarjih, kajti le to je zagotovilo da bodo izdelki za apiterapijo neoporečni.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Predlagamo, da se o okviru ocenjevanj medu na največjem ocenjevanju uvede tudi ocenjevanje medu iz ekološke sheme.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

9. Komisija UO ČZS za izobraževanje ( Andrej Jus)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Redno izvajanje izobraževalnih programov po uredbi in programu ČZS, v času pandemije covid 19 je kljub težavam izobraževanje potekalo po prilagojenem programu skladno s smernicami ki so bile priporočene s strani države.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Priprava priročnika dobre čebelarske prakse, ki pa ni bil zadovoljivo predstavljen na sejmu API Slovenija zaradi pandemije.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Izvedba tekmovanj mladih čebelarjev, razen v letu 2020 ko je bilo tekmovanje zaradi pandemije odpovedano 4. Izvedba svetovnega tekmovanja mladih čebelarjev v letu 2023

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Nerealizirani programi in dejavnosti

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Predstavitev Priročnika dobra čebelarska praksa na sejmu API Slovenija

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Razprava o certificiranju in angažiranju novih predavateljev v izobraževalnih programih ČZS

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Posvet z vsemi predavatelji o kvaliteti izobraževanj na ČZS v okviru predloga za izdelavo SWOT analize čebelarskega izobraževanja. Ideja o organizaciji Riharjevega dneva .

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

4. Dokončanje scenarija za video postani krožkar

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

5. Organizacija poletne šole čebelarstva za osnovnošolce

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

10. Komisija UO ČZS za ocenjevanje čebeljih pridelkov ( Zorko Šabec)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Komisija za ocenjevanje medov je v svojem mandatu dala največji poudarek na dvig kvalitete ocenjevanj, ugotavljamo, je zanimanje pri čebelarjih upadlo in je potrebno najti nov zagon. Če so dosedanja ocenjevanja prinesla velik korak naprej pri kvaliteti vzorcev je sedaj potrebno dvigniti nivo ocenjevanja. Komisija je v sodelovanju z stroko pripravila predlog standardov za izdelavo novega programa za ocenjevanje medov, s katerim bi dvignili nivo ocenjevanj. Potrebno je dati večji poudarek na promociji najboljših vzorcev slovenskega medupredstavitev na Celjskem sejmu, predstavitev v čebelarskem centru na Lukovici, v reviji čebelar…

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- pripravah na organizacijo evropskega ocenjevanja medov v Kopru in seveda naloga, katero bo potrebno dokončati v novem mandatu, to je mejna vrednost elektroprevodnosti 0.80

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

11.Komisija UO ČZS za ekonomiko ( Anton Urek)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Pomembnejše izvedene naloge komisije:

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Izračun povprečne cene medu (2020 -2023) - Komisija vsako leto izračuna povprečne cene medu, na podlagi izdelane metodologije izračuna. Metodologija je bila v tem mandati izpopolnjena in nadgrajena , na način, da zajeme najbolj realno sliko prodajnih cen medu.

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Določitev priporočenih cen čebeljih pridelkov (2020 – 2023) - Komisija vsakoletno oblikuje priporočene cene čebeljih pridelkov, s tendenco zviševanja cen znotraj danih možnosti (inflacija, zavezujoč dogovor z MKGP)

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

3. Izdelava plakata priporočenih cen osnovnih čebeljih pridelkov (2023) - V želji za lažjo prodajo po priporočenih cenah, je bil izdelan plakat z pred natisnjenimi cenami, ki lahko služi kot individualni »cenik«, z možnostjo dodajanje lastnih pridelkov in cen. Komisija je tudi pripravila izhodišča za opravila, ki so stalna ali v tem mandatu

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

neizvedena

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

1. Razvoj nove embalaže za med

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

- Komisija je namenila kar precej časa tudi poizkusom za pridobitev nove sekundarne embalaže za pakiranje medu. V tem mandatu nismo uspeli plan do realizacije in tako to nalogo prenašamo v naslednji sklic komisije

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

2. Med zastavljene cilje dela komisije smo zapisali tudi ponovno računanje proizvodne cene čebeljih pridelkov, ki je precej kompleksno saj so razponi spremenljivk precej veliki. So se pa člani strinjali, da je smiselno pripravit ta izračun, četudi samo za interno uporabo. 3. Trajna naloga komisije je iskanje poti, za zvišanje cen čebeljih pridelkov in novih prodajnih kanalov