Izobraževanja v aprilu

jss, 28.03.2021


Izobraževanje

Izobraževanja v aprilu

Aprilski urnik spletnih predavanj ČZS

Objavljamo urnik spletnih predavanj ČZS. Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Na posamezno spletno predavanje se lahko prijavite v spletnem obrazcu na povezavi pri posameznem predavanju. Za izvedbo posameznega predavanja mora biti prijavljenih najmanj 30 oseb. Na posamezno predavanje lahko sprejmemo do 100 oseb. Redno spremljajte posodobitve urnika usposabljanj na spletni strani ČZS. Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Ob vstopanju v Zoom morate obvezno vpisati veljaven elektronski naslov ter ime in priimek (uradno) ter ostale podatke. Brez teh podatkov ne moremo zabeležiti udeležbe v sistem vodenja evidence o opravljenih usposabljanjih!

 

Datum

Čas

Tema

Izvajalec

Povezava za prijavo

 1. apr.

9.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Franc Podrižnik

https://forms.gle/qisTqdfHwJhrXdA1A

 1. apr.

18.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Brane Borštnik

https://forms.gle/kzqjRbduJmPJwi6T7

 1. apr.

19.00

Gozdne paše*

Jure Justinek

https://forms.gle/aYfqs1rb2sNcZom8A

 1. apr.

18.00

Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja

Tanja Magdič

https://forms.gle/TuUtJZLbHuXmfpHM7

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

Franc Podrižnik

https://forms.gle/vYpwfw6oNGWV6mb58

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/611RBwLaEwdH7jcr5

 1. apr.

9.00

Izračun lastne cene

Tanja Magdič

https://forms.gle/sCFLdPMigJvonELF9

 1. apr.

16.00

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 1. Andreja Kandolf Borovšak

https://forms.gle/VxUXL2wUfWP9zFhMA

 1. apr.

19.00

Medovite rastline*

Jure Justinek

https://forms.gle/TuCCJNTPTtCGXVwj9

 1. apr.

18.00

Gozdne paše*

Franc Šivic

https://forms.gle/VkdCy8H7e8ezbWxy7

 1. apr.

9.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Brane Borštnik

https://forms.gle/1jMAibP7rTJnn2T28

 1. apr.

18.00

Apiterapija*

Franc Šivic

https://forms.gle/33quXjhQ5KXBNUo36

 1. apr.

18.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Marija Sivec

https://forms.gle/RRPDGxvKuNqVhLp49

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/CAPmXxLx37oVWfaa8

 1. apr.

9.00

Gozdne paše*

Jure Justinek

https://forms.gle/UcukWeGMVi45eP939

 1. apr.

15.00

Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja

Nataša Klemenčič Štrukelj

https://forms.gle/Q11XjkZQJybkxLgc8

 1. apr.

18.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto v nakladnih panjih*

Marija Sivec

https://forms.gle/53Uh3MBq8rioEnvX9

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

 1. Stanislav Kapun

https://forms.gle/DPES6qhGB6C9WEAW9

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/jKrqBo5y9EUnLdXY9

 1. apr.

18.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto v DB-panjih*

Brane Borštnik

https://forms.gle/onRyyj2CEqnkgdYb6

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

Franc Podrižnik

https://forms.gle/2NfjAw2HC3sgp7u48

 1. apr.

19.00

Medovite rastline*

Jure Justinek

https://forms.gle/MheSHd9iTnhZZw2Q9

 1. apr.

18.00

Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov

Tanja Magdič

https://forms.gle/FTyn9BkLeQy54vZW8

 1. apr.

19.00

Apitehnični ukrepi

Vlado Auguštin

https://forms.gle/p7nbGvLWCYG12FgQ6

 1. apr.

16.00

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 1. Nataša Lilek

https://forms.gle/2TZRcQcfsqXTfTpc6

 1. apr.

18.00

Čebelarski turizem*

Franc Šivic

https://forms.gle/fzpEXXQh49ufds4r5

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

 1. Stanislav Kapun

https://forms.gle/6qFy417fmx4NECd1A

 1. apr.

18.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Marija Sivec

https://forms.gle/v96oQiYzXBTHqPBM8

 1. apr.

19.00

Gozdne paše*

Franc Šivic

https://forms.gle/VTHA6RvS6kwMC4hV8

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto v nakladnih panjih*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/Gmmza6Xr3cxicL1t9

 1. apr.

9.00

Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele

 1. Peter Kozmus

https://forms.gle/X7kjk9ZZf4GT89KS9

 1. apr.

9.00

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

Tomaž Samec

https://forms.gle/SWH22gNbEZopnpg48

 1. apr.

15.00

Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov

Nataša Klemenčič Štrukelj

https://forms.gle/uH9qgtyYSyMBU8mu8

 1. apr.

19.00

Čebelarski turizem*

Franc Šivic

https://forms.gle/EmpPMkXFeyGmG9Po8

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/LjL8Y95BWw4dU6iK9

 1. apr.

18.00

Vzreja čebeljih matic za lastne potrebe*

Brane Borštnik

https://forms.gle/oXDQ6bbqbyQ1uaog7

 1. apr.

19.00

Izbrana poglavja biologije čebel*

 1. Stanislav Kapun

https://forms.gle/JJWxcJtZfZWBSpQo9

 1. apr.

9.00

Označevanje in tehnologija pridelave propolisa

Tomaž Samec

https://forms.gle/vAf4DjYpRXNDkcbTA

 1. apr.

16.00

Označevanje in tehnologija pridelave cvetnega prahu

 1. Nataša Lilek

https://forms.gle/w5XyJJVgGeGCrRwv5

 1. apr.

18.00

Vzreja čebeljih matic za lastne potrebe*

Marija Sivec

https://forms.gle/fvuqTYCk5zCPqwtd6

 1. apr.

19.00

Apiterapija*

Franc Šivic

https://forms.gle/1e8mUcjameFXm8ri6

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto v nakladnih panjih*

Vladimir Fajdiga

https://forms.gle/KuHE1p5DddgPNfP28

 1. apr.

18.00

Vzreja čebeljih matic za lastne potrebe*

Brane Borštnik

https://forms.gle/3pCjt7gu96o22THx8

 1. apr.

19.00

Oskrba čebeljih družin skozi leto*

Franc Podrižnik

https://forms.gle/suW3AZTK8u3wucDS7

 1. apr.

18.00

Vzreja čebeljih matic za lastne potrebe*

Marija Sivec

https://forms.gle/HPjChyZbZ6JRRAZKA

* Javno naročilo za izvedbo usposabljanja v čebelarstvu