Izobraževanje v Lendavi

Marjan Časar, 20.02.2019


Izobraževanje s področja apitehničnih ukrepov

Apitehnični ukrepi

Člani ČD Lendava smo organizirali izobraževanje s področja Apitehničnih ukrepov. Izobraževanje je izvedel g. Vlado AUGUŠTIN iz ČZS JSS. Na izobraževanju so bili čebelarji seznanjeni z vsemi apitehničnimi ukrepi za borbo proti varoi. Prisotnih je bilo 40 čebelarje iz ČD Lendava, ČD Kapca, ČD Črenšovci, ČD Kobilje Dobrovnik, ČD Rogaševci in nekaj čebelarjev z območja ČZ Maribor. Vsem prisotnim je bila razdeljena nova zloženka ČD Lendava,