Kalkulacija prihodka

JSS, 29.12.2021


Kakulacijski izračun

Modelne kalkulacije so orodje, ki omogoča natančno spremljanje stroškov in prihodkov za posamezni kmetijski proizvod. V Javni svetovalni službi za čebelarstvo smo pripravili tabelo za izdelavo kalkulacij pridelave čebeljih pridelkov. Struktura pridelave se od čebelarstva do čebelarstva razlikuje. Najpogostejši in osnovni čebelji pridelek z vidika pridelave je med. Z nakupom pripomočkov in opreme za ostale čebelje pridelke se nabor pridelave in raznovrstnost čebeljih pridelkov poveča. Na voljo so kalkulacije za pridelavo voska, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka, čebeljega strupa ter vzreje čebeljih matic in čebeljih družin. V posamezni kalkulaciji so vključeni stroški, ki nastanejo neposredno s pridelavo določenega čebeljega pridelka.

V kalkulaciji so zajeti tako spremenljivi stroški kot tudi stalni stroški ob predpostavki, da imamo določeno čebelarsko infrastrukturo in panje s čebeljimi družinami. Stalni ali fiksni stroški so tisti, ki se ne spreminjajo z obsegom proizvodnje. Pod stalne stroške štejemo prispevke za zavarovanje, članarine, čebelarsko opremo in pripomočke. Spremenljivi stroški pa so tisti, ki se spreminjajo z obsegom proizvodnje. To so stroški čebeljih panjev, embalaže, materiala, energije, dela, zdravil.

Glavni cilj pri poslovanju je znižati proizvodno ceno in zvišati prodajno ceno. S pomočjo kalkulacij lahko načrtujemo gospodarjenje in usmerimo naše čebelarstvo v bolj ekonomičen način poslovanja. Namen kalkulacije je v prvi vrsti ta, da lahko v okviru zmogljivosti in obstoječih možnosti, ki jih ima čebelarstvo, primerjamo kako uspešna in ekonomična je pridelava določenega čebeljega pridelka. Kalkulacije pa so lahko tudi v pomoč pri postavljanju cen čebeljih pridelkov ter izdelavi poslovnega načrta in načrtovanja naložb v čebelarstvo.

V prilogi si lahko poleg kalkulacije prenesete in preberete navodila za izpolnjevanje kalkulacije.

Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarjenja 
 

rn

rn

rn