Oceniti stanje v čebeljih družinah

jss, 07.02.2024


Stanje v čebeljih družinah

Ocena stanja čebeljih družin.

Ena izmed najpomembnejših in najbolj občutljivih spomladanskih nalog v čebelnjaku je temeljit pregled čebeljih družin. Po njem dobimo točen odgovor na vprašanji, kako so čebele prezimile in kaj je treba v prihodnje narediti za njihov hitrejši spomladanski razvoj. Ob vsakem letnem času je treba vsak pregled čebelje družine izvesti v kar najkrajšem času. To še posebej velja za spomladanske preglede, kajti čebelja družina tedaj še ni številčna in zato težko vzdržuje potrebno toploto v zalegi.

Če je februarja ali marca temperatura višja od 15 °C, lahko ob prvem čistilnem izletu opravimo prvi »leteči« pregled čebeljih družin. Pri tem iz panja odstranimo 1-2 krajna sata, preostale pa pazljivo listamo, da ugotovimo, ali je v panju zalega. Hkrati s preverjanjem zalege preverimo tudi zalogo hrane. Po potrebi lahko še očistimo podnice.  Pri tem pregledu  ocenimo moč čebelje družine in uspešnost prezimovanja ter premaknemo gnezdo proti sredini plodišča, uredimo prostor za zaleganje matice in uredimo zalogo hrane v plodišču.

Če se zaloga hrane ob gnezdu hitro zmanjšuje, nimamo druge izbire, kot da čebelam dodamo hrano. Dodamo jim medene sate iz rezerve z nastrganimi pokrovci, da se ne trudijo še z odkrivanjem medu. Tu moramo biti previdni zaradi nevarnosti širjena hude gnilobe čebelje zalege– preverite spore. Če ni prehladno, jih lahko krmimo tudi s sladkorno raztopino. Pri uporabi krmnih pogač moramo biti previdni, kajti čebele za predelavo te hrane potrebujejo več vode, to pa utegne ob mrazu in slabem vremenu povzročiti nemalo težav. Ob zdajšnjem zelo spremenljivem vremenu s hitrimi ohladitvami obstaja nevarnost, da čebele ne bodo sposobne ogrevati vse zalege, posledica tega pa bo pojav prehlajene zalege, griže, noseme itd.

Obvezno je:
– da v primeru odmrtja čebeljih družin, za katerega vzrok ni tehnološka napaka, obvestimo
veterinarja VF NVI ter po navodilu panje izpraznimo, razkužimo in zapremo;
– da ne puščamo satov na mestih, ki niso zaščitena pred čebelami in škodljivci;
– da vse odpadke iz panjev neškodljivo odstranimo ali uničimo/sežgemo (staro satje, izrezana trotovina, prizidki, drobir, mrtve čebele …);
– da odpadkov iz panjev ne mečemo v smetnjake;
– da pri pregledu preverimo zalogo hrane in jo po potrebi dodamo;
– da zagotovimo vsem čebeljim družinam optimalne pogoje za njihov razvoj in dobro zdravje ter
dobro produktivnost.

Če so bile čebelje družine zazimljene z mlado, oprašeno matico, z veliko čebelami, izleženimi v prvi polovici avgusta, in z zadostno zalogo kakovostne hrane, izkušeni čebelarji raje zgolj opazujejo čebele pred žreli in tako ocenijo stanje v panjih.

Vlado Auguštin