VAROA NA POHODU

Problem varoa že v mesecu avgustu.

Poleg katastrofalnih vremenskih razmer  za čebelarstvo spomladi, ki ni omogočalo  medenja in  s tem optimalnega razvoja čebeljih družin, smo v zadnjem času priča povečanemu številu varoj v čebeljih družinah. Iz posameznih  področjih Slovenije, čebelarji že  poročajo o večji  prisotnosti varoj na čebelah.
 Glede na pašno situacijo je pomembno, da čimprej opravimo zatiranje varoj. Razumljivo je, da v kolikor je v naravi paša, bomo  zatiranje varoj izvršili TAKOJ  po točenju medu.
Večina čebelarjev ima  težave pri določanju približnega števila varoj v čebelji družini  in oceno ali to število varoj predstavlja nevarnost za preživetje čebelje družine. Približno število varoj v čebelji družin lahko ugotovimo z kontrolo naravnega odpada varoj, odpiranjem trotovske zalege ali posipanjem čebel s sladkornim prahom. Pri tem je potrebno poudariti, da se kritično število varoj, ki povzroča škodo in  slabitev čebelje družine, ter predstavlja nevarnost za njeno preživetje družine giblje okoli številke 2000.
 
Zato je obvezno  potrebno  z zatiranjem varoje začeti še preden je v čebelji družini preko 2000 varoj.
 
V pomoč pri diagnostiki in zatiranju varoj vam  bodo  območni veterinarji VF NVI.  
 Njihovi kontaktni podatki in nasveti pri zatiranju varoj so na spletni strani: https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel