Predstavitev društva

Predstavitev našega društva

Zgodovina Čebelarskega društva sega v leto 1921, ko pisni viri navajajo ustanovitev Čebelarske podružnice v Lendavi kot ene prvih v Pomurju. Skozi celotno obdobje so se menjavale organizacijske oblike in nazivi, vmes pa so bila obdobja neaktivnosti, predvsem v času druge svetovne vojne.

Čebelarsko društvo Lendava danes deluje na območju Občine Lendava, predvsem na njenem severnem in vzhodnem delu.

Število članov se je že nekaj časa ustalilo med 45 in 50 člani. Med člani imamo vzrejevalca matic, izdelovalca satnic ter izdelovalca čebeljih panjev. Večina čebelarjev čebelari stacionarno, del pa jih prevaža čebele na paše izven območja. Število čebeljih družin se giblje okrog 1200.

Naše glavne paše so spomladi sadno drevje in travniki, oljna ogrščica, akacija. Zgodaj poleti zna mediti lipa. V poznem poletju čebele nabirajo na ajdi ter pozno cvetočih rastlinah kot sta zlata rozga in nedotika.

V društvu skrbimo sta stalno izobraževanje članov s predavanji in organizacijo strokovnih ekskurzij. Poleg tega pa skrbimo tudi za čebelarski podmladek z mentorstvom čebelarskemu krožku na Dvojezični osnovni šoli I v Lendavi. V ta namen smo postavili učni čebelnjak, ob njem pa urejen nasad medovitih rastlin.

Veliko pozornost namenjamo promociji čebelarstva ter podpori prodaji čebeljih pridelkov. Aktivno nastopamo na vseh lokalnih prireditvah, imamo pa tudi lično prodajno stojnico v obliki slovenskega čebelnjaka pri razglednem stolpu Vinarium.

Čebelarsko društvo Lendava ima dobro razvito sodelovanje s čebelarji s Hrvaške in Madžarske, ki ga skušamo vsako leto nadgrajevati z novimi vsebinami.

 

Predsednik Čebelarskega društva Lendava

Štefan CIGUT